Mali nogomet

Vse leto lahko igrate mali nogomet v športni dvorani.

Rezervacije

Na tel. 04/ 250 63 33.

Možnost igranja vsak dan od 8.00 do 24.00.